Név Végzettség Munkakör Fogadóóra
Abainé Hohmann Mária német nemz. tanító tanító, of., alsós mk. vezető kedd 5. óra
Auth Szilvia ált. isk. tanító, matematika szakos ált. isk. tanár, okt. inf. tanító (testnevelés), matematika, honlapfelelős, mérési koord. hétfő 4. óra
Balogh Teréz magyar-történelem szakos ált. isk. tanár magyar, történelem szerda 3. óra
Beck Veronika gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája SNI fejlesztő pedagógus hétfő 1. óra
Beckné Hartmann Brigitta ált. isk. tanító, szakvizsgázott fejlesztő ped. tanító, of., fejlesztő pedagógus péntek 3. óra
Bíróné Rudolf Mária történelem-orosz szakos ált. isk. tanár, angol nyelv és irodalom középisk. tanár történelem, angol, erkölcstan, of., of-i munkaköz.vez. hétfő 4. óra
Erbné Merkler Csilla német nemz. tanító, mentorped. szakvizsga tanító, of. kedd 3. óra
Faluhelyi Bianka német nemz. tanító tanító, of. csütörtök 4. óra
Faluhelyiné Hock Mária német nemz. tanító tanító, of. kedd 2. óra
Far Jánosné Czinner Ágnes ig. német nemz. tanító, rajz szakos ált. isk. tanár, közokt. vez. szakvizsga tanító, igazgató kedd 4. óra
Fürdős-Marián Laura ének-zene spec. tanító, SNI szakvizsga tanító, of., fejlesztő péntek 2. óra
Gayerné Ferencz Mária német nemz. tanító, katolikus hitoktató, ének-zene tanár tanító, hittan, ének, of. péntek 5. óra
Harmat Helga német nemz. tanító tanító, of. hétfő 2. óra
Horváth Mária Magdolna testnevelés szakos tanár testnevelés kedd 1. óra
Iváncsitsné Major Szilvia magyar és történelem szakos középisk. tanár, hittanár, nevelőtanár magyar, hittan hétfő 3. óra
Iváncsits Tamás Zsolt ált. isk. tanár (hittan-számítástechnika-technika) technika, számítástechnika kedd 3. óra
Izsák Adrienn ált. isk. tanár magyar, ének szerda 5. óra
Kékesi Zoltán testnevelés szakos ált. isk. tanár, ált. isk. tanító, okt. inf. testnevelés, of. kedd 5. óra
Kékesiné Bende Ildikó magyar-orosz szakos ált. isk. tanár magyar nyelv és irodalom, of., könyvtár, humán munkaköz. vez. péntek 3. óra
Kelbert Imréné német-történelem szakos ált. isk. tanár történelem, német, német népismeret csütörtök 2. óra
Kerner Anita német-történelem szakos ált. isk. tanár német, német népismeret, történelem, of. szerda 5. óra
Kónya Éva német nemzetiségi tanító, német nemz. nyelvtanár német, népismeret, of. kedd 3. óra
Kreszné Bachesz Rita német nemzetiségi nyelvtanár, óvodapedagógus, ped. szakvizsga német, népismeret, of. kedd 5. óra
Lőrinczi Attila Csabáné ig. h. földrajz-testnevelés szakos ált. isk. tanár testnevelés, igazgatóhelyettes szerda 3. óra
Meggyesi Viola német szakos középisk. tanár, földrajztanár német, földrajz kedd 1. óra
Merk Éva matematika-fizika-informatika szakos tanár matematika, fizika, informatika, of. hétfő 2. óra
Mészáros András orosz-testnevelés szakos ált. isk. tanár, táncpedagógus tánc péntek 3. óra
Prell Tímea biológia szakos ált. isk. tanár természetismeret, biológia, napközi hétfő 4. óra
Rácz-Vekerdi Jánosné tanító, angol nyelvtanár tanító, angol, DÖK nevelő csütörtök 2. óra
Reisz Ildikó német nemz. tanító, óvodapedagógus tanító, of. kedd 1.
Rudolf Diána testnev. spec. tanító tanító, of. szerda 3. óra
Ruff Róbert földrajz-történelem szakos középisk. tanár term.ism., földrajz, történelem, napközi hétfő 3. óra
Schmidtné Király Mária matematika-kémia-hittan szakos ált. isk. tanár matematika, kémia, hittan csütörtök 5. óra
Tok Ibolya ig. h. ált. isk. tanító, közokt. vez. szakvizsga tanító (matematika), igazgatóhelyettes péntek 1. óra
Tóthné Rideg Edit biológia-rajz szakos ált. isk. tanár, rajz és vizuális nevelő középisk. tanár, közokt. vez. szakvizsga rajz, természetismeret, festészet-vizuális alkotógyakorlat hétfő 3. óra
Varjaskéri Henriett német-magyar szakos ált. isk. tanár német, magyar, népismeret, of. hétfő 5. óra
Vésziné Visnyei Ildikó matematika-kémia szakos ált. isk. tanár matematika, kémia, of., reál munkaköz. vez. péntek 5. óra
Weninger Eszter német szakos középisk. tanár, német nemz. tanító német, népismeret, of. hétfő 4. óra