Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézkedési terv

Kedves Szülők!

Az EMMI a 2020/21-es tanév szervezésével kapcsolatban a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó Intézkedési tervet adott ki. Az abban foglaltakat figyelembe véve, a Fenntartóval történt egyeztetések alapján a Bólyi Általános Iskola és AMI a 2020/21-es tanévnyitóját az elektronikus naplóban leírtak alapján tervezzük.

Az Intézkedési terv alapján egymás egészségének biztosítása érdekében a következőkre hívom fel a szülők figyelmét:

 • Iskolabuszainkra, az iskola épületébe a tanulók az érvényes „Szülői nyilatkozat (COVID19)” leadásával léphetnek.
 • A bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata javasolt.
 • A diákok számára maszk viselése az iskolabuszokon kötelező.
 • A tanév során a tanórák ideje alatt folyamatosan zajlik az iskolaépületben a mosdók, öltözők, ajtókilincsek, szaktantermek fertőtlenítése, a fertőtlenítő kézmosók feltöltése.
 • Az osztálytermekben a folyékony szappanadagolók felszerelése megtörtént.
 • Kérjük, Önök is hívják fel gyermekeik figyelmét a hatékony és rendszeres kézmosás szükségességére, a gyerekek egymás közti fizikai kontaktusainak kerülésére.
 • A tanulók viselhetnek maszkot az intézményben, de nem kötelező.
 • A testnevelés órák, az öltözködés rendjéről a szaktanárok a tanórák előtt felvilágosítást nyújtanak.
 • Tanuló csak abban az esetben jöhet iskolába, ha teljesen egészséges. Betegség tüneteit mutató gyermeket hazaküldjük az iskolából a szülő értesítését követően. A szülő megérkezéséig a gyermek az erre a célra kijelölt, berendezett karanténszobában kerül elhelyezésre.
 • A sűrűbb kontaktusok elkerülése érdekében a szülői értekezletek szervezése is eltérő az előző évek gyakorlatától, melyről Moza-naplóban és az iskola honlapján már értesülhettek.
 • Szülők, vendégek az intézmény területére csak maszkban léphetnek.
 • A mindennapok során a pedagógusokat előre egyeztetett időpontban lehet felkeresni. A portás értesíti a kollégát a szülő megérkezéséről, addig kérjük, a portánál várakozzanak.
 • Külföldről hazatérő gyerek esetén a szülő köteles a gyermeke iskolába érkezése előtt értesíteni az osztályfőnököt, hogy mely országból érkeztek haza. Magas kockázatú országból hazaérkező tanuló két hetet házi karanténban köteles tölteni. Ebben az esetben a tanuló hiányzása igazolt hiányzásnak minősül.
 • Amennyiben a külföldről hazaérkezett tanuló esetében a szülők teszt elvégzése mellett döntenek, csak egymást követő 2 negatív teszt esetén áll módunkban a diákot az iskolába engedni.

Bóly, 2020.08.28.

Far Jánosné Czinner Ágnes

intézményvezető

 

 

Hasznos linkek