Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bemutatkozás

Tekintse meg iskolánk bemutatkozó videóját a linkre kattintva: https://www.youtube.com/watch?v=f4NM83TSm38

Iskolánk Bóly városának központjában található a katolikus templom és a Plébánia Hivatal mellett, szemben a bólyi Városházával és a Járási Hivatallal. Intézményünkben különféle közismereti és művészeti ismeretekre, egészséges életvitelre, toleranciára és harmóniára tanítjuk – neveljük a gyerekeket. Emellett olyan versenyképes tudást adunk át tanítványainknak, mellyel sikeresek lehetnek további életükben.

Német nemzetiségi iskolaként működünk több évtizede. Személyiségközpontú iskolánk két programot kínál diákjainknak: a német nyelvoktató és a nagy népszerűségnek örvendő két- tannyelvű német nemzetiségi programot, melyet az országban elsőként 1982/83-as tanévben Bólyban vezettek be. A német nemzetiségi nyelvoktató program (a és b osztály) során az 1. osztálytól heti öt óra német nemzetiségi nyelvet tanulnak diákjaink. A kéttannyelvű német nemzetiségi programban (c osztály) szintén 1. osztálytól heti öt óra német nemzetiségi nyelvet oktatunk, azonban más tantervvel. A tanórák 50%-a kétnyelvű, illetve 8. osztályban a tanulók lehetőséget kapnak alapfokú nyelvvizsga letételére. Diákjainkat DSD (A2-B1) nemzetközi német nyelvvizsgára készítjük fel. Az országban elsőként 2010-ben jutottunk ehhez a lehetőséghez. Azóta diákjaink a 8. osztály végén „DSD Sprachdiplom”-mal hagyhatják el iskolánkat.

Intézményünkben alapfokú művészetoktatást biztosítunk. 1995 szeptemberétől zeneművészeti ágon diákjaink zongora, furulya, fuvola, klarinét, rézfúvós (trombita, baritonkürt, tuba), gitár illetve harmonika tanszakokat választhatnak. Hat év elteltével alapfokú zenei képzettséget igazoló bizonyítványt szerezhetnek. Továbbképzős növendékeinknek lehetőségük van zenei tanulmányaik folytatására is. Iskolánkban több kamaraegyüttes is működik: fuvola, harmonika, valamint rézfúvós együttes.

2004 szeptemberétől iskolánkban képzőművészeti oktatás is folyik. Választható tanszakok: festészet és tűzzománc. A képzőművészeti tevékenység fontos személyiségformáló erővel bír. Az itt tanuló gyerekek munkáit különféle pályázatokon, tanulmányi versenyeken ismerheti meg a közönség, valamint évente kétszer kiállítást szervezünk a bólyi Erzsébet Vigadóban.

Iskolánk a tehetséggondozást kiemelten fontosnak tartja, ezért számos lehetőséget biztosítunk tanulóink számára tehetségük kibontakoztatására. A nyelvvizsga megszerzése mellett 5. osztálytól az órarendbe építve vagy szakkör formájában tanulóink második nyelvként angolul tanulhatnak. Emellett tanulmányi versenyeket szervezünk, illetve országos és nemzetközi versenyekre készítjük fel diákjainkat, többek között német, matematika, magyar, természetismeret, földrajz, KRESZ versenyekre.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóinkat is támogatjuk: fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus kollégáink fejlesztő órákon segítik őket a tanulásban.
A sportolni szerető diákok is megtalálják nálunk és a helyi sportegyesületekben az érdeklődési körüknek megfelelő elfoglaltságot a mindennapos testnevelés, valamint szervezett délutáni sportprogramok keretében. Sportolóink rendszeresen részt vesznek a diákolimpián, ahol nagyszerű eredményeket érnek el.

Iskolánk számos hagyományos rendezvénnyel büszkélkedhet: évente megrendezésre kerül a karácsonyi koncert, a farsangi projektnap, az egészségnevelési hónap, a megemlékezések, a nemzetiségi projektek, a gyermeknapi program, emellett az adventi gyertyagyújtás és anyák napja alkalmából kis műsorokkal készülnek osztályaink.
Szabadidős tevékenységeket is biztosítunk tanulóink számára: a tanulmányi kirándulások, az iskolai könyvtár, a hangverseny- és színházlátogatások, a kerékpártúrák, a korcsolyázások és a diákcsere programok mind fontos közösségépítő erővel bírnak.

Külföldi cserediák kapcsolatot ápolunk lengyelországi partnereinkkel, melynek keretében nyelvgyakorlás céljából egy-egy hetet töltenek el diákjaink az ottani iskolában és családoknál. A Határtalanul program keretén belül továbbra is ápoljuk erdélyi kapcsolatunkat.

Intézményünk azonban nemcsak a tanév alatt készül számos programmal a tanulóinknak, hanem a nyáron is igyekszünk elfoglaltságot biztosítani az érdeklődő diákok számára. Így a nyári szünetekben is szeretettel várjuk a gyerekeket a hittantáborban, a vízitáborban, az Kovács Árpád Országos Fuvolás Táborban, a tánctáborban, zenekari és napközis táborainkban. Helyet és eszközöket biztosítunk a nyári napközi megszervezéséhez.
Sokat köszönhetünk az iskolával együttműködő szülőknek, akik mindent megtesznek azért, hogy a gyermekeik zökkenőmentesen illeszkedjenek az iskolai közösségbe. Köszönjük!

 

   

Intézményvezető: Far Jánosné Czinner Ágnes
Intézményvezető-helyettesek:
Abainé Hohmann Mária - alsós
Boda Lászlóné Szabó Teréz – általános
Bagányné Máthé Márta – művészeti iskola

Munkaközösség vezetőink:
Erbné Merkler Csilla - alsós
Fürdős Balázs - napköözis
Schmidtné Király Mária - osztályfőnöki
Faluhelyi Bianka - média
Prell Tímea - reál
Kerner Anita, Weber-Heil Adrienn - német
Maul Brigitta - humán


Az iskola fenntartója:
Bólyi Német Önkormányzat
7754 Bóly, Rákóczi u. 3.

Hasznos linkek