Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Választható programjaink

Iskolánk választható programjai

Német nemzetiségi iskolaként működünk több évtizede. Személyiségközpontú iskolánk két programot kínál diákjainknak: a német nemzetiségi nyelvoktató és a nagy népszerűségnek örvendő kéttannyelvű német nemzetiségi programot, melyet az országban elsőként 1982/83-as tanévben, Bólyban vezettek be. A német nemzetiségi nyelvoktató program (A és B osztály) során az 1. osztálytól heti öt óra német nemzetiségi nyelvet tanulnak diákjaink. A kéttannyelvű német nemzetiségi programban (C osztály) szintén 1. osztálytól heti öt óra német nemzetiségi nyelvet oktatunk, azonban más tantervvel. A tanórák 50%-a kétnyelvű, illetve 8. osztályban a tanulók lehetőséget kapnak alapfokú nyelvvizsga letételére. Diákjainkat DSD 1. (A2-B1) nemzetközi német nyelvvizsgára készítjük fel. Az országban elsőként 2010-ben jutottunk ehhez a lehetőséghez. Azóta diákjaink a 8. osztály végén „DSD Sprachdiplom”-mal hagyhatják el iskolánkat.

A 2020/2021-es évtől vezettük be az első évfolyamon az iskolaotthonos jellegű nevelést-oktatást, az ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben a humán és reál komplex programot, mely létszámtól függően osztály, illetve csoportbontás formájában valósulhat meg. Bővítettük az angol tanulás lehetőségét is. Már 4. évfolyamon és az 5. évfolyamtól a nyelvoktató osztályokban szakkör formájában heti két alkalommal, a kéttannyelvű osztályokban kötelező második nyelvként szintén heti két órában folyik az angol nyelv oktatása.

Újdonság az atlétika, a kézilabda és a foci mellett a kosárlabda sportszakkör az alsó tagozatban, mely a Rátgéber Akadémia előképzője.

Gyakori kérdések
Mit válasszak? Nyelvoktató /A/? Vagy kétnyelvű /C/?
Sokan felteszik ezt a kérdést, hiszen ez új helyzet az óvoda után, nagy változás az egész családnak. Megváltozik a napi beosztás, megváltozik a szülőnek a gyermekkel való kapcsolata. Ellenőrizni kell mindennap a gyermeket, segítséget kell nyújtania minden nap a tanulásban, egy teljesen más életritmust, másfajta felelősséget is jelent, ha már iskolába jár a gyermekünk. Egy másik ki nem mondott félelme a szülőnek, hogy: „Én szülőként mindent megtettem-e, hogy a gyermekem a lehető legkevesebb kudarcot élje meg az iskolában.

Meg tudok- e majd felelni az új elvárásoknak, lesz-e türelmem?" stb.
Ez az új helyzet nagyon izgalmas és örömteli, ha nem állítjuk sem magunkat, sem a gyermekünket teljesíthetetlen, illetve az elvártnál nagyobb feladat elé. Sok segítséget az óvónő adhat a programválasztásnál, azaz A (nyelvoktató) vagy C (kéttannyelvű)? Kérjük, hallgassanak rájuk!
Miért? - kérdezhetnénk. Gyakran hallani: "Én, mint szülő, ismerem a legjobban a gyermekemet." Ez részben igaz is, azonban az óvónő olyan helyzetekben figyelheti meg a gyereket, amelyben kiderül, hogy milyen a gyermek tanuláshoz való viszonya, milyen nehézségekkel küzd, ha egy elvárásnak meg kell felelni, stb. Elfogultság nélkül meg tudják ítélni, mire képes a gyermek, s ami még fontosabb, hogy ebben az életkorban mire kell képesnek lennie, ha egy nagyobb terheléssel állítjuk szembe.
A nyelvoktató és a kéttannyelvű osztályban az olvasás, írás és számolás ugyanolyan tanterv szerint folyik. Ezek a tárgyak az alappillérei a későbbi tanulásnak. Ezek mellett a mi iskolánkban a német nyelv mindkét osztályban kötelező. Míg tanítványaink a nyelvoktató programban heti 5 német és 1 népismeret, addig a kéttannyelvűben az 5 német, 1 népismeret mellett több tantárgyat is (ének, történelem, földrajz, természetismeret, stb.) két nyelven tanulják.


Amit fontos szem előtt tartani:
  • Nem születtünk egyforma képességekkel, adottságokkal, a gyermekek is sokféle természetűek, mindannyijukkal nem lehet egyformán bánni.
  • A pedagógus mindent megtesz, hogy a gyermekkel a képességeihez mérten foglalkozzon, akármelyik programba is jár a diák.
  • A segítő, támogató, együttműködő szülői háttér kiemelt fontosságú mindkét programban, azonban a kéttannyelvű oktatás szélesebb körű, nagyobb szó anyaga a nyelvtanulásban, gyakorlásban is több feladatot ró gyermekre és felnőttre egyaránt.
  • Ne akarjunk többet, mint amennyire a gyermek képes, de amire képes azt követeljük, és abban segítsük és fejlesszük.
  • A 8 év alatt lehetősége adódik a tanulónak 1 alkalommal programváltásra, azaz nyelvoktatóból kéttannyelvűbe, illetve kéttannyelvű programból nyelvoktatóba átmenni.
  • Ha a szakértői bizottság tanulási nehézséget, részképességproblémát állapít meg, fejlesztést javasolt, először válasszuk a nyelvoktató osztályt. A későbbiekben van lehetőség a változtatásra.
  • Az a gyermek, aki szorgalmas, komolyan veszi a napi tanulást, a nyelvoktató /A/ és a kéttannyelvű /C/ osztályból is eljuthat nyelvvizsgáig (DSD 1.), szakgimnáziumba, gimnáziumba, főiskolára, egyetemre.

Hasznos linkek