Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tájékoztatás hitoktatásról

Kedves Szülők!

A tanév során a gyerekeknek heti egy alkalommal etika vagy hittan oktatáson kell részt venniük, amely kötelező tanórának minősül.
Adatvédelmi okokból a tantárgy neve egységesen Etika-, hit és erkölcstan (függetlenül a választott felekezeti oktatástól).
A leendő elsős Szülőknek majd a beiratkozás során kell nyilatkozniuk, hogy melyik oktatást igénylik gyermekük számára (etika vagy valamely felekezeti hittan).
A jelenlegi rendelkezések szerint a már iskolába járó gyerekek törvényes képviselői minden év május 20-ig kérhetik a változtatást a következő tanévre, amelyet év közben módosítani már nem lehet. Ennek módjáról az iskola tájékoztatja a Szülőket.

Felekezeti hitoktatás lehetőségei:

Római Katolikus hittan
Evangélikus hittan
Református hittan
Hitgyülekezet

Hasznos linkek