Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szülőknek az iskolaérettségről

Kedves Szülők!


Néhány gondolatot, tapasztalatainkat szeretnénk megosztani Önökkel az óvoda-iskola átmenetének megkönnyítése érdekében.

Az iskolai élet kezdete nagy változást hoz a gyermek életében. Fontos, hogy a kisgyermek felkészülten, iskolaéretten kezdje meg tanulmányait. Az óvoda sok-sok játékos feladaton keresztül fejlesztette a gyermekük azon képességeit, melyek az iskolakezdéshez nélkülözhetetlenek.

A közös munka megkezdése előtt jó ötleteket, játékos feladatokat ajánlunk Önöknek, s gyermekük számára.

 

 1. Mi az, amit gyakorolhat a szülő is a kisgyermekkel, ha az esetleg még hiányzik a felkészültségből?

Ajánlom figyelmükbe az alábbi két vidót:  
  https://www.youtube.com/watch?v=65YP6YOtlIE
  https://www.youtube.com/watch?v=f7mqxiCEDmg
   

 • Irányok ismerete, testrészek megnevezése, önállóság

Iskolánk épülete többszintes, ezért fontos, hogy tudjon a kisgyermek biztonságosan lépcsőn járni. Az eligazodáshoz ismernie kell az irányokat kifejező szavakat (jobbra, balra, elöl, hátul, fent, lent, stb.), hogy amikor majd útbaigazítják a nagyobbak, biztonsággal megtalálja a keresett helyet! Amikor lemegyünk az udvarra vagy testnevelési óra következik, önállóan kell vetkőzniük/öltözniük a gyerekeknek, ahogy azt már otthon és az óvodában teszik! Ehhez fontos, hogy meg tudja nevezni a testrészeit. Az önálló öltözködés megtanulásánál sokat segít, ha közben a gyermek nézi magát a tükörben. Mindenkinek magának kell megkötnie a cipőfűzőjét. Ezt ne akarjuk kikerülni a tépőzáras változattal, hiszen a kötés technikájára máshol is szüksége lesz, nem csak a cipőkötésnél. Az észlelésről, tér tájékozódásról: https://www.youtube.com/watch?v=isto5iWEPKk

 • Mesélés, szókincs, figyelem, emlékezet fejlesztése

A leendő kisiskolás már sok mesét ismer és maga is szívesen mesél. Jól érthetően mondja el a történteket és nem csak rövid mondatokban beszél. Felismeri a történetek szereplőinek tulajdonságai és eseményei között azt, hogy mi a jó és mi a rossz. (Lelkiismerete van). Meg is magyarázza, hogy azt miért úgy gondolja. Mindehhez persze sok szót kell ismernie. Ez azért fontos, mert az a kisgyerek tanul meg könnyen olvasni, majd írni is, aki jól és tisztán tud beszélni. 

Rendkívül fejlesztő, ha sokat mesélünk otthon is a gyermekünknek. Nem múlhat el nap két-három mese elmondása vagy felolvasása nélkül. (Ez nem váltható ki tévénézéssel vagy hangoskönyvvel!!) Egy képről mesélés is figyelem és szókincsfejlesztő. Lehet kérdésekkel rávezetni a tartalom megfogalmazására. Ezek akár a problémamegoldás gyakorlását is elősegítik, amit akár gyakori élethelyzetben is gyakoroltathatunk.pl. Mit kell tenned, ha elvesznél az áruházban? Mit teszel, ha elveszi a testvéred a játékodat? Mit teszel, ha egy idegen bácsi elhív, hogy megmutassa a labdáját? Mit teszel, ha ma van apa szülinapja? stb. A mesék visszaidézése fontos az emlékezetfejlesztésben. Az anyanyelv érzelmi kapocs is, azt elsősorban a szülővel való személyes együttlétben sajátíthatja el a legtökéletesebben a gyerek.

Mondogassuk együtt a mondókákat, énekeljünk tapssal, mozgással kísérve az éneket. (A ritmuskísérethez használhatunk egészen egyszerű eszközöket: koppantsunk egymáshoz kavicsokat, fémtárgyakat, fadarabokat, megrázhatunk kulcscsomót stb.) 

https://www.youtube.com/watch?v=i3yT1R9NZkg
https://www.youtube.com/watch?v=C1UVOVQ42zo 
 

 • Finommotorika fejlesztése, íráselőkészítés

Az íráshoz, a rajzoláshoz apró kis mozgások szükségesek. Ehhez még sok kisgyereknek élettanilag nem áll készen a keze (nagyon puha, nem fejeződött be a csontosodás). A kézügyesség jól fejleszthető még – a nyár folyamán - gyurmázással, együttes barkácsolással: darabolással, hámozással, kivágásokkal, ragasztással, tépésekkel, hajlításokkal stb. Puzzle kirakás, legozás, gyöngyfűzés, gombválogatás stb. Sőt, ezekhez más fontos képességek fejlesztése is társul, mint sorrendiség /színek, formák váltakozása/. Gyakorolhatjuk a mindennapjainkban eszközök: evőeszköz, rajz- és íróeszközök, olló használatát. Vonjuk be rendszeresen az asztal megterítésébe és leszedésébe is a kisgyereket. (Jól fejleszti a mozgáskoordinációt, a téri tájékozódást, a figyelmet, feladattudatot stb.) 

 

A finommozgásról

https://www.youtube.com/watch?v=6i1tykcP2Pc

Finommotorika fejlesztése

https://www.youtube.com/watch?v=Djs9-8FvCwM

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnkQyI-KxIs

Ujjgyakorlatok

https://www.youtube.com/watch?v=I_U0yBEkDok • A nagymozgások fejlesztése, téri észlelés

Jó közös játék a labdázás ebben az életkorban. Már kevés tévesztéssel kapja el a labdát a gyerek- akár még fél lábon állva is és próbálja pattogtatni azt. Ugróiskolákkal fejleszthetjük a nagymozgásokat, egyensúlyérzékét, szem-kéz, szem - láb koordinációját, sőt a számok megismerését is. Egyedül használja a rollert, hintázzon, és tanuljon meg kerékpározni, ha van erre lehetősége. Sokat játsszon a szabadban!

 • Mennyiségismeret, számlálás

Hatéves korban jó, ha a gyermek elboldogul a 10-es számkörben. Tud számolni 10-ig és visszafelé is. Mindent számoltassunk meg vele, ami a hétköznapi életben körülveszi. Teríték az asztalon, ruhák a szárítón, kisautók a polcon, bevásárláskor a kosár tartalmát, stb. Mindig hangosan számoltassuk, és egyszerre mondja és mutassa  ugyanazt a mennyiséget az ujjain. A több, kevesebb, ugyanannyi ogalmával is legyen tisztában.

 

 

 1. Szocialitás, erkölcsi érzék

  Mit tud (tudjon) egy iskoláskorú gyermek?
 
Megnevezi az ismert személyeket a környezetében, tudja a saját és szülei, a testvére(i) nevét, a közvetlen családi kapcsolatokat megnevezi, használja a szűkebb baráti köre tagjainak nevét, tud köszönni és bemutatkozni, megmondja a lakóhelye pontos nevét, lakcímét. A napszakokat, a hét napjait, az évszakokat, születésnapját is megnevezi. Szeret beszélgetni és sokat kérdez (hol? mikor? miért?). Kérjük, ezt viselje türelemmel és szeretettel, okos válaszreakciókkal a környezete, hiszen minden tudás alapja a kíváncsiság. Tisztelettel beszélni a felnőttel és társakkal, fontos illemszabály.

Az illemhelységek helyes használatával legyen tisztában, és önállóan tudja használni. Az étkezés illemszabályait is ismerje. /kézmosás, evőeszköz használat, terítés, tele szájjal nem beszélünk, stb./
A nem helyes táplálkozás összefügg a gyermek viselkedésével. Köztudott, hogy a sok szénhidrát, édesség fogyasztása az agresszív viselkedést is erősítheti.
   
 
 1. A társas kapcsolatokról

A pajtáskodást, a barátkozást meghatározza, hogy képes-e a kisgyerek a társak érzelmeire reagálni, megérti-e a megnyilvánulásaikat, figyelembe veszi-e, hogy nekik mi a jó vagy mi a rossz. (Tud örülni és mások örömében osztozni.)

A hatéves már örömét leli a társakkal való együttlétben, szinte napról napra fejlődik a szociális képessége. A nyári szünetben is vigyék ezért a szülők gyakran gyermekközösségbe a kisgyereküket. Fontos, hogy a kortársaikhoz való alkalmazkodása sikeres legyen, valamint az, hogy tudják: a kortársakkal való együttműködés nem megy konfliktusmentesen. A frusztrációk feldolgozásában is  segítsen a család, mert az ütközések a gyerekcsoportban elkerülhetetlenek, sőt természetesek és nagyon szükségesek is.

A konfliktushelyzetek megelőzését, elkerülését, illetve azok megoldását csak a társas környezetben adódó természetes élethelyzetekben tanulhatja meg a gyermek. Fontos, hogy mennyire tudja betartani a közösség írott /Házirend/ és íratlan /közösség által létrehozott/ szabályait. Ez nem könnyű feladat. Otthon is lehet létrehozni egy „Házirendet” közösen a gyermekkel és be kell tartatni! Egyik ember sem szociális lényként születik. Egymás szeretetét, elfogadását tanulni kell. Nagyon jól tanulható a szabálytudat a társasjátékozással. Itt meg lehet tanítani, hogy hogyan lehet emelt fővel veszíteni, és örülni a másik győzelmének.
   
 1. Iskola előkészítő kiadványok
Nagyon sok iskolai előkészítő füzet létezik már. Ezek is azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék az óvoda-iskola átmenetét. Ezek használatánál fontos a szülő jelenléte is, hiszen a feladat megértetése nélkül nem tud dolgozni a gyermek.
A tanuláshoz nyugodt figyelem és türelem szükséges. Fontos az íróasztalnál a helyes testtartás, és a helyes ceruzafogás, ez utóbbit sok segédeszköz is segíti, mely a papírboltokban kapható. Ne engedjük, hogy a figyelmét más elterelje, próbáljuk megkövetelni a 25-30 percig tartó feladatmegoldást, /színezés, rajzolás, memory/ hiszen ezzel szoktatjuk az iskolai időrendhez.

Helyes ceruzafogásról: https://www.youtube.com/watch?v=VSne6g5hdgo     
Ceruzára segéd eszköz: https://www.youtube.com/watch?v=k7GsVS-sTTg

   
 1. Internethasználat

Sokszor látjuk, hogy ovis gyerekek hosszú ideig telefonos játékkal játszanak. A kontroll nélküli játékok használata, a mozgásszegény életmód és a függőség lehetnek a veszélyei!!!

   

AZ ISKOLA NEM MUMUS!

Ilyenkor sok szülőben egy belső félelem alakul ki az iskolakezdéssel kapcsolatban. Ne vetítsük ki félelmeinket a gyerekre, ne ijesszük az iskolával, próbáljuk meg a pozitív megerősítést táplálni a gyerekbe az iskoláról. 
Fontos, hogy a gyermek legyen ráhangolódva az iskolára, hogy vágyódást, motivációt érezzen. Ez is az iskolaérettség egyik jele.
Ha az interneten szeretnének sok jó tanácsot, ismeretet szerezni, keressék fel a
„Felelős szülők iskolája„ és a Gyereketető oldalakat, ezek megbízható tartalmak.
 
Köszönjük együttműködésüket, segítségüket, vidám, szorgos készülődést kívánunk!

Hasznos linkek