Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskola otthonos jellegű oktatás

„Reggel rám köszönt a fecske: Hova mész, te gyerekecske? 
Mondom neki: Hallod, fecske, Nem vagyok már gyerekecske,
Fejszém vágtam kemény fába, Sietek az iskolába. 
Iskolás lesz majd belőlem, Sokat tanulhatsz majd tőlem!"        
                                                                 /Létay Lajos: Reggel rám köszönt/Kedves Szülők!

Az iskolába lépés gyökeres változást hoz a gyermekek életében. Feladatunk, hogy erre a fontos eseményre felkészítsük az óvodást annak érdekében, hogy az iskolakezdés örömteli és sikeres legyen, hiszen ez egy életre meghatározza a tanuláshoz való viszonyt.
A kicsiket ebben leginkább a pedagógus és a szülő elfogadó szeretete segíti.
Örülnénk, ha nem szorongva érkeznének az iskolába a leendő első osztályos gyerekek. Nevelőink és dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy iskolánk kellemes, családias légkörű legyen, s diákjaink szép környezetben tevékenykedjenek. Nem tévesztjük szem elől, hogy feladatunk az alapkészségek minél hatékonyabb kialakítása, tanulóink felkészítése az eredményes továbbtanulásra.
Az alsó tagozatban az írás, olvasás, számolás és a nyelvtanulás alapjainak biztos megszerzését tekintjük alapfeladatunknak, amelynek során a gyermekek természetes érdeklődésére, a világ felé való nyitottságára építünk. Ezt a tanító nénik magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé.
Fontos számunkra, hogy a hozzánk kerülő elsősök szívesen, örömmel járjanak az iskolába, mert tudjuk, hogy ez az alapja az eredményes pedagógiai munkának. Ezért tartjuk nagyon jónak az iskolaotthonos jellegű oktatást az első évfolyamon.

ISKOLAOTTHONOS JELLEGŰ NEVELÉS-OKTATÁS
Az óvodából az iskolába való átmenet mindig kihívás, mind a szülőnek, mind az iskolába elsősként belépő gyermeknek. Ez a mérföldkő nehézség mind pozitív, mind negatív értelemben, hisz a gyermek otthagyja a megszokott óvodai környezetét, véget érnek az egész napos játékok, s most már játékos formában, de tanulni kell. Megtanulják a kisiskolások a betűket, a számokat, s mindeközben azért egy picit játszanak is. A tanító néni, természetesen mint egy tyúkanyó, fogja a kezüket és vezeti őket a tanulás útján.
Az óvoda - iskola átmenet megkönnyítése érdekében egy újdonságot vezettünk be leendő elsőseink számára a 2020/2021-es tanévtől, mely a tapasztalatok alapján valóban segíti az átmenetet, a beilleszkedést és a helyes tanulási szokások kialakítását.

Melyek az előnyei ennek az oktatási formának? 
Minden elsős kisgyerek két tanítóval kezdi tanulmányait, akik a tantárgyakat - szakmai tapasztalataik és tudásuk szerint - egymás között megosztva tanítják délutánba nyúlóan. 
Iskolaotthonos jellegű osztályainkban a házi feladataikat is az iskolában végzik el a kisdiákok. 
Matematika és magyar óráikat tanulást segítő foglalkozás nevű órarendi egység követi, ami rövidebb, mint egy tanóra - általában 20-25 percig tart. Ekkor a gyerekek önállóan, ha szükséges tanítói irányítással oldják meg készségfejlesztő, gyakorló, felzárkóztató vagy tehetségfejlesztő feladataikat. Ilyen módon levesszük a családokról az otthoni gyakorlás terhét. Ezen felül a gyerek tanulni is megtanul, önállóbb lesz és kicsit talán hatékony tanulással bír.
A tanulók csak hétvégén viszik haza tankönyveiket, esetleg hétköznap csak az olvasókönyvet, a mindennapos olvasás gyakorlása érdekében, a német szóanyagot otthonra a szülő is megkapja a kis kártyácskákkal, az otthoni érdeklődés és segítségnyújtás biztonságosabbá tétele érdekében.

Napirend 
Az iskolaotthonos jellegű osztályba járó kisgyerek órarendje eltér a hagyományos keretek között tanuló társáétól. Az eltérés oka az, hogy az órarend összeállításakor figyelembe vesszük a gyerekek napi terhelhetőségét. Ezért az órák nem sűrű egymásutánban követik egymást, hanem közbeiktatott rövidebb-hosszabb szünetekkel megszakítva tartanak délutánig. Ezt az időt rugalmas határokkal a tanító maga osztja be, és minden esetben a gyerekek érdeke szerint kell döntenie. A szünetek a szabadban és mozgásos tevékenységgel zajlanak.

Szabadidő, mozgás, játék, fejlesztés
A szabadidő eltöltésének számosak a lehetőségei. A levegőn való mozgás, könyvtárlátogatás, játék, kreatív, manuális foglalkozás, kiállítások látogatása, rövid kirándulások. A szabadidős programok során szerzett apró sikerélmények megalapozzák a tanulók tanórai aktivitását. A gyermekeknek 6-7 évesen szükségük van a játékra. A játék tanórákon is sokszor jelen van. Mind a tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorló jellegű játékokat, mind a szociális motívumokat és a közösség megerősítését szolgáló játékokat alkalmazzuk. Erre az időbeosztás és a tantárgyak közötti önálló részek is számtalan lehetőséget biztosítanak. A mozgásterápiát is alkalmazni tudja a tanító, mely nagyon sokat fejleszt a tanulás alapjául szolgáló készségeken, képességeken. Minden nap van időnk arra, hogy meséljünk a gyerekeknek, melyet igényelnek. Hétfőnként élménybeszámolót tartunk beszélgetőkör formában a hétvégén történtekről.

Az iskolaotthonos jellegű oktatási forma pedagógiai előnyei 
  • Az óvodai életrend szerves folytatásává válik.(Megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetet.)
  • A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók terhelése.
  • Több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni élmények meghallgatására, a játék közbeni megfigyelésre, a különböző nevelési helyzetek elemzésére.
  • A tanítók között a felelősség-megosztás kiegyensúlyozottabb, hiszen mindkét pedagógus tanít és „napközizik” is, ami nagyobb biztonságérzetet ad a gyermeknek.
  • Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában, megfigyelheti szabadidőben a társai között, látja a különböző szabadidős foglalkozásokon, így a nevelés is lényegesen hatékonyabb lehet
  • A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon sok előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az esetleges hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat. A gyermekek hét közben nem viszik haza a táskájukat.
  • Minden gyermek különböző, más fejlettségű, így ennek megfelelően foglalkozunk velük.
Azt gondoljuk, több idő jut otthon a beszélgetésekre, élmények, problémák megbeszélésére, kicsit családként tudjuk megélni ezzel a segítséggel a rohanó mindennapokat.
Hasznos linkek